MJOP handig voor jouw bedrijf

Een meerjarenonderhoudsplan, ook wel bekend als een meerjarenbegroting, een meerjarenplanning, een technisch meerjarenplan of meerjarenonderhoudsbegroting, geeft een inzicht in het planmatige onderhoud van je bedrijf. In de meeste gevallen werkt het meerjarenonderhoudsplan (afgekort MJOP) ook nog eens waardeverhogend en kostenbesparend voor je onroerend goed en voorziet het in je verantwoordelijkheden m.b.t. het activiteitenbesluit.

Op het moment dat jij als vastgoedeigenaar een goed en betrouwbaar beeld hebt van de staat van onderhoud van je eigendom en van de kosten van het vastgoedonderhoud, dan ben je in staat om proactief de beste beslissingen voor je bedrijf te nemen, om vervolgens ook budgetten op te bouwen.
Wanneer de meerjarenonderhoudsprognose op de juiste manier is afgestemd op de vastgoedstrategie, het duurzaam onderhoudsbeleid en de bedrijfsprocessen, kan je op langere termijn geld besparen. Kortom: een meerjarenonderhoudsplan die goed, duurzaam en zorgvuldig samen is gesteld heeft vakmanschap en vindingrijkheid nodig.

Sommige bedrijven, zoals Laan35, gaan nog een stapje verder dan dat. Allereerst maken ze een afspraak om jouw vastgoed uitgebreid te komen inspecteren. Jouw gebouw(en) worden daarbij beoordeeld. Wanneer er verschillende foto’s worden gemaakt van de geconstateerde gebreken in je bedrijf, krijg je een duidelijkere en objectievere verslaggeving en dus ook inzicht. Zo wordt de persoonlijke uitleg van de volledige inspectie makkelijker; de foto’s brengen beeld. Daarnaast adviseren ze jou bij Laan35 over het herstel en de renovatie. Bovenal geven ze jou aanknopingspunten voor een goed, voordelig onderhoud voor de aankomende vijfentwintig jaar.

als je het duurzame MJOP aan de strategie en/of het beleid te koppelen, kun je verschillende financiële middelen doeltreffend inzetten. Zo kan je de klant hier beter over informeren. Zo kan een vastgoedorganisatie bijvoorbeeld verder worden geoptimaliseerd als de besparingen op je energieverbruik en de toekomstige uitgaven voor het onderhoud bekend zijn. Je kunt dus zeggen dat een duurzaam MJOP niet alleen waardeverhogend, maar ook kostenbesparend kan werken voor je vastgoed.