Hoe groene energie goedkoper kan zijn

Wat doet u als eerste wanneer de stroom uitvalt? Het mag dan niet zo vaak gebeuren, maar wanneer we zonder stroom komen te zitten beseffen we hoezeer we er afhankelijk van zijn. En als we dan toch met z’n allen stroom gebruiken, waarom zouden we dan niet meteen het milieu een handje helpen?

Dat kan enerzijds door minder stroom te verbruiken, maar anderzijds door voor elektriciteit te kiezen die op een duurzame manier is opgewekt. Dit noemen we ook wel groene stroom. In dit artikel bekijken we waar deze vandaan komt en wat de prijs ervan is.

Waar energie vandaan komt
Omdat dezelfde stroom uit onze stopcontacten komt, staan we er niet zo gauw bij stil waar deze elektriciteit eigenlijk vandaan komt. Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Natuurlijk komt de stroom bij uw netbeheerder vandaan, maar dan nog kan die uit verschillende bronnen komen. Fossiele brandstoffen vormen zo’n 90% van de opgewekte stroom in Nederland, terwijl de kerncentrale in Borssele zo’n 4% bijdraagt. Duurzame bronnen winnen snel terrein.

Om hier duidelijkheid over te verschaffen is het stroometiket ingevoerd. Dit etiket vindt u op uw factuur en geeft aan uit welke bronnen uw elektriciteit wordt opgewekt: kolen- of gascentrales, windmolenparken, waterkrachtcentrales, afvalverbranders, biomassacentrales, enzovoort. Per bron ziet u het aandeel ervan in uw stroomvoorziening. Zo krijgt u een goed beeld van hoe ‘groen’ uw stroom is.

Groene stroom goedkoper?
Het idee bestaat dat groene stroom duurder is dan fossiele brandstoffen en dat het daarom zo lastig is om als maatschappij massaal over te stappen naar groene stroom. Toch komt hier in rap tempo verandering in en is er een enkele aanbieder die het onmogelijke mogelijk maakt dankzij scherpe prijsafspraken. Energie van UnitedConsumers is hier een voorbeeld van; dit consumentencollectief bedingt bij aanbieders van verschillende diensten korting. Voor de stroomprijzen betekent dit dat groene stroom net zoveel kost als stroom die volgens traditionelere manieren is opgewekt.

Dankzij deze en andere initiatieven stappen steeds meer consumenten over op groene stroom. En dat is de enige manier waarop groene stroom goedkoper dan ‘fossiele stroom’ kan worden: een groeiende vraag ernaar. Binnen enkele jaren weten we niet anders dan dat elektriciteit door de wind, golven of zon wordt geproduceerd.